Tuesday, September 23, 2008

GAMIS Anjur Bengkel Tarbiyah Nasional

21 September 2008, Kuala Lumpur : Walaupun kekalutan menghadapi Pilihanraya Kampus, Majlis Tarbiyah dan Kepimpinan Nasional, Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS) tetap beranggapan bahawa amanah tarbiyah dan perkaderan kampus adalah suatu keutamaan walaupun ketika menghadapi suasana 'peperangan' iaitu pilihanraya kampus.

MTKN GAMIS telah berjaya mempertemukan kesemua ketua-ketua Lajnah Tarbiyah persatuan-persatuan mahasiswa Islam kampus-kampus cawangan Gamis untuk berbengkel sehari suntuk bagi membincangkan secara serius dan kritkal beberapa topik-topik besar permasalahan tarbiyah kampus saat ini antaranya :

1. Tarbiyah persuasif (meyakinkan mad'u) oleh Dr. Ahmadi
2. Pemurniaan semula konsep dan pendekatan tarbiyah kampus (dimoderatorkan oleh Ustaz Hasrizal Jamil)
3. Orde baru tarbiyah (oleh Hisomudin Bakar)


Antara dapatan terpenting yang diperolehi oleh para peserta adalah keperluan spektrum baru tarbiyah kampus selari dengan arus politik semasa, mencakupi aspek imej, penampilan dan penumpuan lebih kepada ‘substance’, bukannya ‘form’ tarbiyah. Sempadan sasaran tarbiyah juga mestilah dilebarluaskan secara persuasif dan lebih mengutamakan acceptance berbanding ekslusif. Banyak nuqaba telah berjaya membentuk dan merobah fikrah tetapi gagal untuk membentuk dan merobah sikap dan akhlak ahli usrah mereka. Selepas memasuki jamaah kampus sekali, perubahan sikap tidakpun berlaku. Antara lontaran terpenting trainers dalam bengkel MTKN ini juga adalah sejauhmana manhaj tarbiyah kampus menekankan pembinaan ahli bagi 20-30 tahun akan datang, bukan sekadar 3-4 tahun di kampus.

No comments: